فایل PDF فصلنامه تریبون

 فایل PDF فصلنامه تریبون

 

برای دریافت فایل PDF فصلنامه فرهنگی و هنری تریبون روی شماره مورد نظر کلیک کنید.

 

                 شماره اول                                             شماره دوم                                                شماره سوم

روی-جلد        روی-جلد۲            %d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%af

 

            شماره چهارم

%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%af4