گروه تئاتر سه گانه

 

گروه تئاتر سه گانه

 

 

۱-copy

اولش فکرمی کردیم یه گروه ساختن باید خیلی سخت باشه ولی،اون وقت بود که تازه متوجه شدیم ما خیلی وقته یه گروهیم…..

اما حالا می خوایم باشیم و بمونیم درست مثله یه طرح قشنگ یه طرح که حالاروی یه پرده نمایش یاروی یه صحنه تئاتر می ره تاماندگار بشه

اگرباماتجربه می کنید و می خونیدهر چیزی رو که ما فهمیدیم،کشف کردیم و تجربه کردیم(درحدامکان)از ت ئ ا ت ر…. .